1pxKonstrukcje Belos-PLP posiadają certyfikat TUV

Certyfikat TUV

1px Regulamin

REGULAMIN SKLEPU BELOS-PLP S.A.

 

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego BELOS-PLP Spółka Akcyjna (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sklep oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową Sklepu działającą pod adresem http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/ jak również zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

 

§ 1. STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest BELOS-PLP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zwana dalej Sklepem.
 2. Sklep BELOS-PLP S.A. działa pod adresem http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/ stanowi własność BELOS-PLP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. J. Kustronia 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000050404, z kapitałem zakładowym 485.564,73 zł zapłaconym w całości, nr NIP 5470169868, nr REGON 070458813.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu:- dostęp do witryn WWW – poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie ważnego konta email.
 5. Stroną dokonującą zakupów przez stronę internetową http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/ może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca podmiotowość prawną, zwana dalej Klientem.

 

§ 2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są towary, wymienione w ofercie produktowej, przedstawione na stronach http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/, zwane dalej Towarami.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.
 3. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/ albo za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, Klient otrzymuje maila potwierdzającego dokonanie rejestracji.
 5. Dokonując rejestracji Klient podaje swój adres e-mail, ustala hasło do swojego konta oraz akceptuje niniejszy Regulamin.. Następnie Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie rejestracji. Po dokonaniu rejestracji Klient uzupełnia w swoim profilu następujące dane: Imię, Nazwisko, Telefon, Nazwa firmy, NIP, adres: Ulica i nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.
 6. Klient może dokonać zakupu bez dokonywania rejestracji w Sklepie. Wówczas Klient podaje dane potrzebne do wysyłki oraz dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT. Klient nie podaje powyższych danych, jeżeli odbiera Towar osobiście w siedzibie Sklepu i nie zażąda wystawienia Faktury VAT. W tym przypadku dane klienta nie są przez Sklep przechowywane i Klient nie ma podglądu historii zamówień, ani możliwości edycji swoich danych.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez:
 • wybranie Towaru,
 • dodanie Towaru do koszyka,
 • określenie sposobu płatności,
 • określenie sposobu dostawy,
 • kliknięcie na „Zamawiam“,
 • przejścia do opcji logowania lub zakupu bez logowania,
 • podsumowanie zamówienia,
 • akceptację postanowień niniejszego Regulaminu W tym kroku klient ma możliwość skonfigurowania opcji płatności i wysyłki towaru,
 • akceptacja zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie  przycisku: „Zamawiam“.
 1. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
 2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o innym sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 6. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany w formularzu zamówienia adres lub na inny adres wskazany przez Klienta w osobnej wiadomości e-mail.
 7. Koszty dostawy opisane są szczegółowo na stronie internetowej sklepu w zakładce KOSZTY DOSTAWY.
 8. Koszty przesyłki zakupionych towarów powyżej kwoty 5000 zł brutto są ponoszone przez Sklep.
 9. Istniej możliwość odbioru towaru osobiście w siedzibie Sklepu.
 10. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową.
 11. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.
 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 13. Sklep informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe (w tym umieści jew bazie BELOS-PLP S.A.,) Klienta wyłącznie w celu realizacji jego zamówienia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, aktualizowania, usunięcia.

 

§ 4. ZAMÓWIENIA SPECJALNE

 

 1. Sklep prowadzi również sprzedaż systemów montażowych i oświetlenia przeszkodowego. Są to Towary, których cena jest uzależniona od indywidualnej wyceny uwarunkowanej kryteriami podanymi przez Klienta.
 2. W celu dokonania zakupu powyższych Towarów Klient wysyła do Sklepu wypełniony formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie Sklepu przy konkretnym produkcie z zapytaniem ofertowym. Sklep projektuje indywidualnie dla konkretnego Klienta produkt oraz wycenę i wysyła ją Klientowi do akceptacji za pośrednictwem poczty e-mail. Po zaakceptowaniu przez Klienta oferty Sklepu dochodzi do zawarcia umowy. Następnie Klient w celu dokonania zakupu postępuje zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zamówione towary następuje w formie:

a) przedpłaty 100% przelewem tradycyjnym na podstawie otrzymanej faktury pro-forma na konto Sklepu w Banku PEKAO S.A. nr 65 1240 4142 1111 0000 4824 4341. Po dokonaniu zakupu towarów w sklepie internetowym Sklep wysyła do klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, wraz z fakturą pro - formą. W powyższej wiadomości potwierdzającej dokonany zakup znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące zamówionego towaru, sposobu wysyłki i terminu realizacji zamówienia. Do zarejestrowanych użytkowników, którzy wypełnili wszystkie potrzebne do wystawienia faktury pola, a także wszystkie informacje potrzebne do przygotowania przesyłki, wysyłana jest faktura pro - forma. Dla pozostałych użytkowników, niezarejestrowanych w systemie, którzy nie wypełnili wszystkich potrzebnych do wystawienia Faktury VAT danych w formularzu zamówienia, wysyłany jest rachunek z podanym numerem konta bankowego i danymi na które należy wykonać przelew. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. Faktura Vat wystawiana jest z dniem wysyłki towaru, Klient otrzymuje Fakturę VAT w formie papierowej wraz z zakupionym towarem. Klienci, którzy nie wypełnili pól w formularzu zamówienia potrzebnych do wystawienia Faktury VAT, otrzymają z zakupionym towarem paragon fiskalny.

b) za pomocą płatności online na podstawie podsumowania zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Po zatwierdzeniu zamówienia w sklepie internetowym, Klient jest automatycznie przekierowywany do strony z płatnościami. Po dokonaniu płatności, Klient otrzymuje maila potwierdzającego złożenie zamówienia, wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówionego towaru, sposobu wysyłki i terminu realizacji zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. Faktura VAT wystawiana jest z dniem wysyłki towaru, Klient otrzymuje Fakturę VAT w formie papierowej wraz z zakupionym towarem. Klienci, którzy nie wypełnili pól w formularzu zamówienia potrzebnych do wystawienia Faktury VAT, otrzymają z zakupionym towarem paragon fiskalny. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

-Visa
-Visa Electron
-MasterCard
-MasterCard Electronic
-Maestro

 

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

 

c)  gotówką przy odbiorze osobistym. Po dokonaniu zakupu towarów w sklepie internetowym Sklep wysyła do klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówionego towaru, terminem realizacji zamówienia i potwierdzeniem sposobu zapłaty. W przypadku płatności gotówką, dokonywane jest dodatkowe potwierdzenie zamówienia przez Sklep drogą telefoniczną lub mailową. Po zatwierdzeniu złożenia zamówienia, towar przygotowany jest do wydania. Informacja o gotowości towaru do odbioru i ustalenie daty odbioru odbywa się mailowo lub telefonicznie. Płatność gotówką odbywa się wyłącznie podczas osobistego odbioru towaru przez Klienta.

 

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Klienta.

 

§ 6. TERMIN REALIZACJI

 1. Zamówienie realizowane jest w terminie podanym przy każdym przedmiocie wystawionym w sklepie internetowym. Podany czas dostawy to maksymalny możliwy czas realizacji przeznaczony dla danego rodzaju towaru. Każdy wysyłany towar jest kompletowany indywidualnie i sprawdzany przed wysyłką. W przypadku jakichkolwiek opóźnień Klient jest o tym informowany bezzwłocznie.
 2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w Sklepie lub w magazynach producentów materiałów, z których jest wykonywany. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych terminów realizacji. Akcesoria montażowe i poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej znajdujące się na stanie magazynowym, wysyłane są bezzwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
  Zestawy fotowoltaiczne i inne przedmioty wymagające kompletowania i sprawdzenia kompatybilności wysyłane są po przygotowaniu do wysyłki. Na każdym etapie zamówienia, Klient informowany jest o zmianie statusu zamówienia.
 1. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia i dokonania zapłaty tj. uznaniu rachunku bankowego Sklepu kwotą stanowiącą równowartość ceny zamówionego Towaru do chwili rozpoczęcia dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku elementów zestawu u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 4. O przewidywanym czasie realizacji Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

§ 7. SPOSÓB DOSTAWY

 1. Dostawa następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sklepu kwotą stanowiącą równowartość ceny zamówionego Towaru.
 2. Dostawy towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sklepowi telefonicznie (pod numerem: + 48 33 814 50 21 wew. 420 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fotowoltaika@belos-plp.com.pl celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletności dostawy. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu pocztą lub e-mailem do Sklepu. Zaniechanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem może skutkować utratą prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
 5. Jeżeli Klient stwierdzi po wydaniu przesyłki uszkodzenie lub ubytek przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu szkody wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia protokolarnego stanu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeksem Cywilnym wobec Klientów będących konsumentami, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W związku z charakterem towarów oferowanych przez Sklep reklamacja uwzględnia wady fabryczne oraz niezgodność towaru ze specyfikacją towaru zawartą w zamówieniu. Klient wraz z produktem otrzymuje instrukcję montażu oraz użytkowania produktu.
 3. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, rękojmia za wady rzeczy zostaje wyłączona. Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Sklep zataił podstępnie wadę przed Kupującym.
 4. Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić osobiście lub przesłać bezpośrednio na adres: Bielsku-Białej przy ul. Gen. J. Kustronia 94 wraz z dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia do Sklepu reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym.
 6. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 8. Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 9. GWARANCJA

 1. Sklep BELOS-PLP S.A. gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Wszystkie elementy zestawu, składające się na towar, do których zostaje dołączona karta gwarancyjna, są objęte gwarancją. Do każdego produktu objętego gwarancją zostaje dołączona deklaracja WE, która stanowi również dokument gwarancji. Warunki gwarancji są szczegółowo opisane w dokumencie gwarancji, doręczonym Klientowi wraz z dowodem zakupu.
 2. Wraz z dokumentem gwarancji Klient otrzymuje instrukcję niezbędną do prawidłowego zainstalowania zakupionego Towaru. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku montażu dokonanego przez Klienta zgodnie z załączoną instrukcją.
 3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zapis ten nie dotyczy przedsiębiorców. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sklep dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep. Dokonane przez konsumenta płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument lub w inny sposób, na który konsument wyraził zgodę. Sklep zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sklepu.
 2. Zgodnie z powołaną ustawą konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania bądź montażu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:   -umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
    -umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    -w pozostałych wypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

 6. W przypadku sporu, konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sklepu. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Postanowienia ust. 2 zd. 1 nie dotyczą sporów, w których stroną jest Konsument.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 6. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.
 7. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 r.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa jednak na już zawarte umowy z Klientami. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie solidgear.org.
 12. Zapraszamy do korzystania ze strony naszego sklepu - Kompendium Wiedzy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

 

 

 

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

……………………………(wpisać nazwę firmy)

…………………………….

……………………………(wpisać adres firmy)

….........................................

…………………@.......................... (wpisać adres mail)- )- a nawias usunąć

+48 …………………….

 

Ja/ My(*) niniejszym informuję/ informujemy(*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .......................................

Adres konsumenta(-ów) ....................................... .......................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .......................................

 

Data .......................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

Załącznik 2. Wzór formularza reklamacyjnego.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji)

 

Miejscowość i data:

……….......................................

 

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................

 

Adres:

- ulica……………………………………………………..nr domu/mieszkania:…………………………..

- miejscowość…………………………………………….kod pocztowy:.....................................................

 

Numer zamówienia:........................................................................

 

Numer faktury ………………………………………..

 

Zgłoszenie reklamacji

 

Zgłaszam reklamację produktu:

..........................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

 

Opis reklamacji:

..........................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

…............................................................

Czytelny podpis Klienta

 
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl