1px Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów/kontrahentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że jest Pani/Pan naszym klientem/kontrahentem, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest BELOS – PLP S.A., ul. gen. J. Kustronia 74, 43-301 Bielsko-Biała, KRS 0000050404, REGON 070458813, NIP 5470169868, tel. tel.338145021.

Może Pani/Pan kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 338145021w225, email: dpo@preformed.com.

 

  1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

W zakresie prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ:

  1. jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na:

  1. ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, jeżeli jest Pani/Pan jej stroną.

 

  1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące takie, jak np. IT, firma ochroniarska, bank, organy publiczne, firma sprzątająca, podmiot realizujący wysyłki lub podmioty powiązane.

 

  1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG), tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ponieważ jesteśmy członkiem grupy kapitałowej PLP z siedzibą w USA. Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą umowę Tarczy Prywatności, stwierdzając tym samym, że Stany Zjednoczone, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Europejczyków. Administrator zapewnia o zastosowaniu odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:dpo@preformed.com.

 

  1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

  1. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl